Etikettarkiv: BDD

Varför ska man arbeta testdrivet – varför ska man använda TDD och BDD?

Varför man ska arbeta testdrivet?.. Jo Därför!.

Okej, jag kan väl komma på några motiverande punkter om du behöver hjälp att övertala någon annan. 😉

Pengarna – Ju tidigare ett felaktigt eller missat krav upptäcks desto billigare blir det att åtgärda.

Ofta när jag arbetar testdrivet hittar jag luckor i testerna (kraven) som då kan bollas tillbaks till beställaren.
Utan dessa tester passerar många av luckorna i kraven, för det finns nästan alltid luckor i kraven, till manuell testning (utförd av en utvecklare eller testare) och ibland även vidare till beställarens acceptanstester och i värsta fall ända ut till produktion.
Missade och feltolkade krav är defekter och orsakar en onödig kostnad som kan bli galet hög i form av försenade leveranser, förlorade marknadsandelar, bristande förtroende till varumärken och inblandade parter o.s.v..

Kontraktet och bonuseffekterna.

Genom att arbeta behovs- och testdrivet får vi skriftliga krav direkt i koden på hur systemet ska fungera. Dessa krav bör godkännas av beställaren innan man går vidare till utveckling och blir då ett kontrakt som visar svart på vitt vad utvecklingsteamet behöver göra för att jobbet ska kunna godkännas.  Fortsätt läsa Varför ska man arbeta testdrivet – varför ska man använda TDD och BDD?

clean requirements and clean code